Tarih

Timurlular Devleti (1370-1507)

1260 yılına kadar Karakurum Büyük Moğol Kağanlığı’na bağlı kalan Mâveraünnehir Türk bölgesindeki Moğollar (Çağatay hanları ve maiyetleri) XIV. Yüzyıldan itibaren,…